12.29.2007

Premi in odvisni govor

Če boš kliknil na naslov bloga, se ti bodo prikazale odlične vaje za trening premega in odvisnega govora. Poskusite! Poročajte mi o tem med komentarji, klikni na komentarji. Poročevalci -komentatorji bodo nagrajeni...

12.26.2007

Rešitve KN


Kontrolna naloga – 7. r. - rešitve

V premi govor vstavi ustrezna ločila in popravi začetnice! 2t.

a) „Pozorno poslušajte!” nam je zaklical voditelj prireditve.

b) „Zdajle,” je otrokom prišepnila babica, „nas bo obiskal dedek Mraz.”

2. Premi govor spremeni v odvisni govor! 2t.
a) »Jutri gremo na izlet,« je otrokom dejal oče.
Oče je dejal otrokom, da gredo naslednji dan na izlet.
b) »Marko, zdaj pa pospravi sobo!« je zaklicala mama.
Mama je zaklicala Marku, naj takoj pospravi svojo sobo.

3. Poveži naslednje besede po pomenu tako, da v stolpec na levi strani zapišeš črko pred pomenom v desnem stolpcu:

1. E golida A ravnati plug
2. D opetnajstiti B umazati, onesnažiti
3. Č opaliti C nenavadno, presenetljivo, iznenada
4. A drevariti Č ožgati, osmoditi
5. B ogrditi D ogoljufati, prevarati
6. C dočuda E posoda za molžo 3t.

4. Kakšne nasvete je dal Dedal svojemu sinu Ikarju pred usodnim poletom? 2 točki

Dedal je svojega sina Ikarja natančno poučil, kako naj se vede med poletom: naj leti v zmerni višini, naj se ne spušča prenizko (zaradi vode), naj se ne dviga previsoko (zaradi sonca), naj ne išče smeri ne po Velikem vozu ne po Orionovem golem meču.

5. Razvrsti povedi tako, da dobiš pravilno sestavljeno vabilo:
A O njej se govori po vsej Sloveniji.
B Pri nas lahko tudi prenočita in se vrneta domov šele v ponedeljek.
C Očka in mamica sta dovolila, da vaju povabim.
Č Nika
D Iz srca vaju vabim, da prideta za pustno nedeljo k nam.
E Slovenska Bistrica, 12. 2. 1996
F Pridita, ne bo vama žal.
G Draga Mateja in Marija!
H Skupaj bomo odšle na Ptuj, kjer je vsako leto pustna zabava.

Pravilno zaporedje je: E – G – D – H – A – C – B – F - Č 2 točki

6. Naštej slovenske narečne skupine. 3 točke
Koroška, primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, štajerska, panonska.

7. Zapiši dvopičje, kjer je potrebno. 2 točki
Idrijo obkrožajo naslednje vzpetine: Kobalove planine, Gore, Tičnica in Kocjanovec. V kraju sta posebna čipkarska šola in specializirana prodajalna čipk. Za Idrijo je značilno nekaj domačih jedi: žlikrofi, zelševka in smukavci.

8. Naslove besedil poveži z ustreznimi poimenovanji. Na vsako črtico napiši številko pravilnega odgovora. 2 točki
3 umetna pripovedka 1. Volkodlak
1 bajka 2. Kralj Matjaž
4 romanca 3. Martin Krpan
2 zgodovinska pripovedka 4. Pegam in Lambergar

9. Katere so značilnosti ustnega pripovedovanja? 3 točke
_ tipiziran (podoben) začetek in konec mnogih besedil;
_ tipične situacije, ki se pojavljajo v besedilih iste vrste;
_ kraji dogajanja so predstavljeni na podoben način;
_ osebe so pogosto belo-črno označene;
_ dogodki so zastavljeni jasno.

10. Iz katere grške bajke (odlomka, ki smo ga prebrali v šoli) je naslednja poved: Ljudje, ki so ga srečevali, pa so radovedno opazovali njegovo zaprašeno obleko, ožgani obraz in dolge lase. 2 točki
Odgovor: „Kmalu je stopil skozi vrata v atenskem obzidju.”
Tezejev boj z Minotavrom (Tezej)

11. S pisanimi črkami pravilno zapiši naslednja imena! 5 točk

IVANČNA GORICA Ivančna Gorica ZIDANI MOST Zidani Most
KRANJSKA GORA Kranjska Gora ŠKOFJA LOKA Škofja Loka
SLOVENŠČINA slovenščina ŠMARNA GORA Šmarna gora
NOVO MESTO Novo mesto NEMŠKI JEZIK nemški jezik
AMERIČANI Američani ŠUŠTARSKI MOST Šuštarski most

12. Kdo in kako je Tezeju pomagal premagati pošast in rešiti mlade Atenke in Atence iz blodnjaka? 3 točke
Ariadna, ki mu je prinesla čarovni meč in klobčič niti.

13. Iz naslednje povedi - Petra teče k peku po sveže žemlje - izpiši: 2 točki

a) nezveneče slovenske glasove (Ta suhi škafec pušča.):
P – t – t – č – k – p – k – p – s (9)
b) zvočnike (Mlinarjevi): r – v – m – l – j (5)

14. Poveži avtorje in naslove njihovih del tako, da na črtico pred njim napišeš ustrezno številko iz desnega stolpca. 3 točke

3 Janez Trdina 1. Odisej na otoku Kiklopov
5 Fran Levstik 2. Sebični velikan
1 Homer 3. Vila
6 Ovid 4. Tezejev boj z Minotavrom
4 Eduard Petiška 5. Martin Krpan
2 Oskar Wilde 6. Dedal in Ikar, prva letalca

15. Katere so značilnosti ljudske pesmi? 3 točke
- preprost, narečno obarvan jezik;
- starinske besede;
- stalni okrasni pridevki;
- pomanjševalnice;
- ponavljanja (besed, povedi);
- pretiravanje;
- stalna števila.

16. Dopolni, kar manjka: 3 točke
Velenje, 10. oktober 1995

Mojega sina Martina Marušiča ni bilo v šolo od 30. 9. do 9. 10. tega leta. Moral je na preiskave v bolnišnico.
Anuška Marušič

Manjkali so naslednji deli opravičila:
- ogovorni del: Spoštovana razredničarka!
- del vsebine: Prosim, da mu opravičite izostanek od pouka.
- pozdravni del: S spoštovanjem

Vso srečo!